Специјалистите за вештачка интелигенција дизајнираат, развиваат и имплементираат решенија управувани од вештачка интелигенција, користејќи машинско учење, длабоко учење, обработка на природен јазик (NLP) и други техники за вештачка интелигенција. Тие создаваат алгоритми, модели и рамки кои им овозможуваат на машините да симулираат човечка интелигенција, да решаваат сложени проблеми и да ги автоматизираат задачите. Тие применуваат технологии на вештачка интелигенција во различни домени како што се здравството, финансиите, маркетингот, производството, автомобилската индустрија, како и многу повеќе.

Специјалистите за вештачка интелигенција ги прилагодуваат методологиите за вештачка интелигенција за да се справат со специфичните предизвици во индустријата, оптимизирајќи ги процесите и поттикнувајќи ги иновациите. Специјалистите за вештачка интелигенција работат интензивно со податоци, вршат анализа на податоци, чистење и нивна преработка. Тие избираат соодветни алгоритми, ги прилагодуваат хиперпараметрите и ги оптимизираат моделите за да постигнат точни предвидувања или класификации.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 40

За да се биде AI Specialist, треба да се посетуваат официјални обуки:

Име на курс Број на часови
Python for AI 42
Mathematical foundation for AI and Machine Leaarning 4
Artificial Intelligence and Machine Learning fundamentals 32
Applied Deep learning with PyTorch 16
Работа на реален проект 18
Планирање и развој на кариера 9
CertNexus Generative AI 8
Полагање на официјален испит IT specialist for Artificial Inteligence

Работни позиции

ML дизајнер
научник за податоци
AI програмер
аватар аниматор
аналитичар на робо-процеси
инженер за податоци
BI програмер

Индустрии

Медицина | Финансии | Продажба | Едукација | Маркетинг | Човечки ресурси