3Д-артист е одговорен за дизајнирање различни видови на модели и околини со користење на различни софтверски апликации и компјутерски алатки за претставување на висококвалитетна дигитална содржина што ќе им помогне на тимот и на клиентите да го визуелизираат објектот, предметот или карактерот. 3Д-артистите тесно соработуваат со дизајнерскиот тим за да ги проценат идеите и да го идентификуваат неговиот опсег на изводливост на подобрен дигитален приказ, давајќи им можност да ги приспособат и ревидираат структурите по потреба.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 50

За да се биде Autodesk 3D Artist потребни се официјалните обуки:

Име на курс Број на часови
Вовед во BIM 9
Autodesk Revit 60
Autodesk Revit Advanced 40
Autodesk Navisworks 9
Работа на реален проект 18
Планирање и развој на кариера 9
CertNexus Generative AI 8
Полагање на официјални испити Autodesk Certified User Revit

Работни позиции

3Д Артист

Индустрии

Архитектура | Градежништво | Филмска индустрија | Гејминг индустрија | Креативна индустрија