Улогата на софтвер тестер останува круцијална во обезбедувањето на квалитетот, доверливоста и функционалноста на софтверските апликации. Имено, софтвер тестерите се одговорни за тестирање на софтверски апликации, системи или производи за да се идентификуваат дефекти, грешки и недоследности. Тие вршат различни типови на тестирање, како што се функционално тестирање, регресивно тестирање, тестирање на перформансите и тестирање за прифаќање од корисниците за да се осигураат дека софтверот ги исполнува стандардите за квалитет.

Во Agile и DevOps средини, тестерите тесно соработуваат со програмерите, работејќи во повторувања за да спроведуваат континуирано тестирање, осигурувајќи дека секоја фаза од развојот резултира со висококвалитетни испораки и брзо распоредување. Тестерите користат автоматизирани алатки и рамки за тестирање за да ги насочат и забрзаат процесите на тестирање.

Тие создаваат автоматизирани тест скрипти, вршат регресивно тестирање и користат алатки за континуирана интеграција за ефикасни работни текови за тестирање. Tестерите ја проценуваат компатибилноста на софтверот на различни уреди, пребарувачи и оперативни системи за да обезбедат постојано и корисничко искуство за крајните корисници. Тие ги тестираат корисничките интерфејси, корисничките текови и целокупната употребливост за да го подобрат корисничкото искуство.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 70

За да се биде ISTQB Test Analyst потребно е да се посетат обуките:

Име на курс Број на часови
ISTQB Software Testing Foundation 24
ISTQB Agile Tester 16
ISTQB Advanced - Test Analyst 24
Scrum Master Certified 20
CertNexus Generative AI 8
Работа на реален проект 18
Планирање и развој на кариера 9
Полагање на официјален испит ISTQB Certified Tester – Foundation level (CTFL_Cyll2018)

Работни позиции

Софтвер тестер
Quality Assurance

...

Индустрии

ИТ компании | Банки | Телекоми | Државен сектор | Фармација | Производствени компании