Улогата на Microsoft Data&AI аналитичар е интегрална, фокусирајќи се на искористување на податоците и вештачката интелигенција за да се извлечат информации важни за функционирање на компанијата, да се донесуваат информирани одлуки и да се поттикнат иновациите. Имено, аналитичарите на податоци и вештачка интелигенција собираат, чистат и анализираат големи количини на податоци користејќи различни алатки и техники. Тие извлекуваат значајни увиди, идентификуваат обрасци и интерпретираат податоци за да извлечат препораки за деловните активности.

Аналитичарите применуваат алгоритми за машинско учење, предвидливо моделирање и техники за вештачка интелигенција за да ги анализираат трендовите на податоците, да ги предвидат резултатите и да ги автоматизираат процесите на донесување одлуки. Тие работат на имплементација на решенија за вештачка интелигенција кои ја зголемуваат ефикасноста, точноста и иновативноста во организациите. Дизајнираат, развиваат и оптимизираат модели за машинско учење, невронски мрежи и алгоритми кои решаваат сложени деловни проблеми, ги подобруваат процесите и создаваат иновативни решенија користејќи технологии за вештачка интелигенција.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 70

За да се биде Data Analyst потребно е да се посетат обуките:

Име на курс Број на часови
DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL 24
DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals 8
PL-300: Analyzing Data with Power BI 32
Analyzing Data with Python 24
Работа на реален проект 18
CertNexus Generative AI 8
Планирање и развој на кариера 9
Полагање на официјален испит Microsoft Certified: Data Analyst Associate (Exam PL-300)

Работни позиции

Аналитичар на податоци
Machine Learning Specialist

...

Индустрии

Телекоми | Банки | ИТ компании | Државен сектор | Медицина | Образование