Улогата на .NET & Azure Developer е клучна, особено во користењето на технологиите на Microsoft за да се изградат скалабилни, безбедни и иновативни решенија. Имено, .NET&Azure developers ја користат рамката на Microsoft .NET за да создадат робусни апликации со високи перформанси. Тие користат програмски јазици како C#, F# и VB.NET за развој на веб-апликации, десктоп апликации и решенија на ниво на претпријатие.

Тие дизајнираат и имплементираат решенија кои се скалабилни и флексибилни за справување со различни оптоварувања и обезбедуваат висока достапност. Тие ги користат карактеристиките за приспособливост на Azure и неговата архитектура за да изградат апликации што можат да одговорат на сите технолошки предизвици.

Тие дизајнираат RESTful API и користат Azure API Management за создавање и управување со API, овозможувајќи беспрекорна комуникација помеѓу различни услуги. Ги прифаќаат практиките на DevOps, користејќи алатки како Azure DevOps и Azure Pipelines за континуирана интеграција и распоредување (CI/CD). Тие ги автоматизираат работните текови, спроведуваат автоматско тестирање и обезбедуваат непречени процеси за испорака на софтвер.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 40

Со цел стекнување на високо ниво на спремност во .NET корисниците е потребно да ги поминат следните обуки:

Име на курс Број на часови
55320 Programming with HTML, CSS, and JavaScript 40
55339 Programming in С# 40
55340 Developing ASP.NET Core Web Applications 40
AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure 40
Работа на реален проект 18
Обука за планирање и развој на кариера 9
CertNexus Generative AI 8
Полагање на официјален испит AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Работни позиции

.NET Developer
Azure Developer
Софтвер Девелопер
Веб Девелопер

Индустрии

ИТ компании | Компании за развој на софтверски решенија | Телекоми | Банки | Големи производствени компании